Kupując sprzęt elektryczny czy elektroniczny nie zastanawiamy się jak wiele różnych składników zawiera dany artykuł.

Jednak, kiedy jego „żywot” dobiega końca, warto oddać go do skupu. Zarówno producenci jak i specjaliści zajmujący się recyclingiem wiedzą jak cenne materiały można odzyskać.

Przetwarzanie odpadów elektronicznych przy użyciu odpowiednich urządzeń i systemów, pozwala odzyskać zarówno wiele metali, także tych szlachetnych jak i wyizolować substancje, które są trujące dla środowiska.

  Odpowiedni proces recyclingu pozwala odzyskać, np. z telefonów komórkowych – miedź,  złoto, a także metale rzadkie, jak iryd, kobalt i inne.

Żeby nie przetwarzać 1 tys. ton  skały dla otrzymania 1 tony miedzi, można skupić i odzyskać miedź z 14 ton odpadów elektronicznych. Natomiast w jednej tonie aparatów telefonicznych poza miedzią znajduje się około kilograma srebra i 300 gramów złota.

Skup złomu elektronicznego i jego przetwarzanie pozwala też zaoszczędzić energię elektryczną, gdyż podczas odzyskiwania metali z odpadów elektronicznych zużywa się zaledwie 10–15% energii wykorzystywanej do pozyskiwania metali z rudy.  

W surowej miedzi, produkowanej w procesach ogniowych wykorzystywanych w hutach miedzi, znajdują się metale szlachetne, jak: srebro, złoto i platynowce, które w procesie elektrorafinacji miedzi przechodzą do szlamów anodowych.

W Polsce odzyskuje je Wydział Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi „Głogów”.